【RTHK】【香港故事 • 修復時刻:擊動童心】


修復,係一個勇於面對裂痕嘅過程,接納人生有好多唔完美;無論係一件物件、人與人嘅關係、社會間嘅矛盾,都需要智慧同勇氣去面對;呢一輯香港故事,係有關修復嘅人物故事,每集嘅個案都面對著唔同層面嘅撕裂,抱著遺憾,帶著傷痕;然而,佢哋選擇不迴避,反之,用實際行動去嘗試修補裂痕。

因為有裂痕,才有深刻嘅記憶,因為修復,才懂得乜嘢叫珍惜!

社會,已到咗修復時刻!


一個動、一個靜,喺劍擊場上鹿死誰手?小小劍擊手鍾煒翬,今年九歲,升上小學一年級時確診患有過度活躍症同埋讀寫障礙,學業上追唔上進度,成績一般。媽媽希望小朋友能夠喺學業以外其他方面,發掘自己嘅專長,從劍擊運動中建立自信,改善人際關係。另一位同齡小劍手鄧德明,喺家庭發生巨變後性格變得內向、脾氣大,喺社工介紹下參加劍擊班,令德明從一項需要持久耐力嘅運動中,改善脾氣重拾信心。兩位小劍手都係參加由慈善基金開辦、為期兩期嘅免費劍擊班,依家學習態度已有所改善。香港貧富懸殊問題嚴重,對於基層家庭嘅小朋友而言,學習部分運動項目係遙不可及。有慈善基金於是全費資助基層兒童參與唔同運動,其中有開設免費劍擊班,以劍擊運動擴闊佢哋嘅眼光,修補階級縫隙之餘,亦修復小朋友性格嘅缺憾。當然,家人陪伴同行、面對小朋友嘅不足,先至係真正修補小朋友心靈嘅良方。

擊動童心

▼ 第九集Comments